התמונות באתר להמחשה בלבד. המידע הינו בינלאומי ומציג נתונים שאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. ייתכנו סטיות בפועל. המכוניות המוצגות עשויות לכלול ציוד אופציונלי. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במידע המוצג באתר מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.