התמונות באתר להמחשה בלבד. המידע הינו בינלאומי ומציג נתונים שאינם תואמים בהכרח את המכוניות אשר תיובאנה בפועל לישראל. ייתכנו סטיות בפועל. המכוניות המוצגות בתמונות עשויות לכלול ציוד אופציונלי. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במידע המוצג באתר מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ייצורן של המכוניות טרם החל וטרם נקבעה רמת האבזור הבטיחותי שלהן.