אולם תצוגה תל אביב

מנהלת אולם: מיכל אלקלעי
m.alkalay@delekmotors.co.ilאולם תצוגה ירושלים

מנהל אולם: אמיר בר
a.bar@delekmotors.co.ilאולם תצוגה חיפה

מנהל אולם: ירון בוטון
y.buton@delekmotors.co.il